Boendeinformation

Här finns information om våra boenden

Lägenheterna i fastigheten är anslutna till Comhems nät för TV och bredband. Eventuella abonnemang bekostas av de boende själva. www.comhem.se

Ekonomisk förvaltning sköts av Castor Förvaltnings AB.
Box 795, 851 22 Sundsvall. Tel 060-12 80 00. www.castor.se

Föreningen har en brevlåda vid anslagstavlan i John Ericssonsgatans trapphus. Lämna gärna meddelanden där eller kontakta någon av styrelseledamöterna. Mailadress till styrelsen hittar du på startsidan.

Fastighetsskötsel
Vid fastighetsfrågor kontakta Attergrens Totalservice AB. 
Telefon: 0706-811716
Mail: info@attergrens.se

Om du behöver en ny nyckel till porten, soprummet och vinden – kontakta styrelsen. Kopiering av nycklar görs hos Kungsholms lås på Polhemsgatan 7.

Vid allmän fara och nödfall ring 112. Detta går till polis, brandkår och ambulans. Vårdupplysning 1177.