Andrahandsuthyrning

Det är enligt våra stadgar endast tillåtet om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan bostadsrättshavaren söka tillstånd för andrahandsupplåtelsen hos hyresnämnden. Styrelsen bör ge tillstånd till begränsad (vanligtvis högst 1 år) andrahandsuthyrning vid tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden – som när bostadsrättsinnehavaren ska inleda ett samboförhållande eller har andra synnerligen beaktansvärda skäl för att upplåta lägenheten i andra hand.

Styrelsen tillämpar alltså samma sakskäl som hyresnämnden.

Vill man hyra ut sin lägenhet i andra hand ska man först skriftligt ansöka om tillstånd av styrelsen, styrk angivet skäl genom att bifoga t. ex. antagningsbesked. Styrelsen behandlar ansökan på nästföljande styrelsemöte och meddelar efter det bostadsrättsinnehavaren om beslutet.

Blir uthyrningen godkänd krävs att ett andrahandshyresavtal inlämnas till styrelsen som hyresgästen och bostadsrättsinnehavaren signerat, med kontaktuppgifter till båda parter.

Andrahandshyresavtal finns att köpa i pappershandel eller på nätet. Räkna med att denna process kan ta minst en månad. Andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd är inte tillåten och kan utgöra grund för uppsägning av bostadsrätten.