Renovering av lägenhet

Innan alla stora förändringar – kontakta styrelsen.

  • Vattenlarm och brandvarnare är föreningens egendom och får inte avlägsnas från lägenheten. Boende ansvarar för att byta batterier och se till att de fungerar. Funktionstesta brandvarnaren regelbundet och byt batteri minst en gång per år, gärna inför julhelg och semester. Brandvarnaren bör också dammsugas då och då. Föreningen står inte för kostnader för eventuella jourutryckningar vid falsklarm, t. ex. om låssmed måste tillkallas för att stänga av en brandvarnare som tjuter hos någon som är bortrest.
  • Lägenhetsdörren – Namnet på ägare skall finnas på brevinkastet (skyltas med de vita plastbokstäverna som föreningen tillhandahåller). Meddelande om ”Ej reklam” och dylikt får inte sättas på målad yta. Skyltar sätts istället på metallramen runt brevinkastet. Eventuellt företagsnamn och andrahands-hyresgästs namn sätts också på metallramen. På namntavlorna i portarna skyltas inga företagsnamn eller namn på andrahandshyresgäster.
  • Önskas säkerhetsdörrar bekostas dessa av boende. Kontakta styrelsen för information och tillstånd. Om du vill montera en gallergrind innanför dörren krävs inget tillstånd. Installationen måste dock vara fackmannamässigt utförd.
  • Det är förbjudet att ansluta en fläkt till den ventilation som finns i fastigheten. Vid installation av ny fläkt använd kolfilterfläkt i köket, men inte uppkopplad till ventilationsgångarna.
  • Alla förändringar som el-,vattenledningar och förändringar av väggar måste ha styrelsens godkännande. Förändringar måste vara fackmannamässigt utförda och alla firmor som ska utföra arbete som kräver tillstånd skall anmälas i förväg. De som utför arbete skall kunna uppvisa att de är auktoriserade, eventuella licenser och tillstånd som behövs. Utländsk behörighet gäller inte för t ex tätskiktsarbeten. Kontrollera att entreprenören har rätt utbildning och klarat examinationen. Lagar och regler kan ändras över tid så kontrollera vad som gäller.
  • Att ett arbete utförs fackmannamässigt innebär att de som utför arbetet ska följa gällande lagar, byggnormer och säkerhetsföreskrifter samt inte använda onödigt dyra byggmetoder eller material i utförandet. Se konsumenttjänstlagen. Kontrollera hantverkarens F-skattsedel, tillstånd, allrisk-ansvarsförsäkring och alla tillstånd som behövs. Kontakta eget försäkringsbolag för att se vad som gäller och vilka krav de har på hantverkare. Skriv avtal med tydlig information om pris och arbetets innehåll, tidsram och omfattning.
  • Skadedjur – Föreningen har en skadedjursförsäkring. Upptäcker du skadedjur i din bostad är du skyldig att anmäla detta till fastighetsskötaren eller styrelsen. Kostnaden ingår i föreningens fastighetsförsäkring..
 

Renovering/Förändring av lägenhet

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp, byta ut vitvaror i köket eller måla om (så kallad ytskiktsrenovering). Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd. T.ex. om du vill ta ner en/delar av en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygglov för att få utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Kontakta alltid styrelsen innan du börjar. Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Vid större renoveringar ska du informera dina grannar om när renoveringen startar och när den beräknas vara klar, ca två veckor innan renoveringen startar. Lappar kan sättas upp på anslagstavlan i entrén. Medlem som utfört ombyggnad utan tillstånd kan bli skyldig att återställa lägenheten och om svartbygge befaras anmäls detta med eventuellt vitesföreläggande (detta gäller även efter en eventuell försäljning).

Tider för att utföra arbeten, icke störande och bullrande, om inte särskild akut händelse( ex brand, pågående vattenskada) inträffat är följande:
Vardagar: 08.00-18.00
Lördagar: 10.00-17.00
Söndagar och helgdagar: 11.00-15.00

Vid bullrande  och annars störande arbeten begränsas tiden till:
Vardagar: 08.00-16.00
Lördagar och helgdagar: 11.00-15.00

Om det inte låter får arbete i lägenhet pågå. Enstaka borrningar eller några hammarslag bör tillåtas och tålas. Annars meddela berörda grannar/affärslokaler.

Hantverkare bör bli informerade om de tider som gäller. Eventuellt nedsmutsning av trapphus och hissar ska snarast avlägsnas av hantverkaren eller beställaren. Eventuella skador skall rapporteras till styrelsen och om ersättning för reparationer blir aktuellt skall detta betalas av lägenhetsinnehavaren eller hantverkaren. Byggavfall får inte lämnas i allmänna utrymmen utan ska bevaras i lägenhet tills det kan transporteras bort. Om byggavfall ligger i väntan på bortforsling en kort period får det inte innehålla spikar eller ha vassa spetsar som kan skada någon. Kontakta styrelsen om container behövs. För information om återvinningscentraler kontakta Stockholms stad/Stockholms vatten.

En avflyttningsbesiktning kan utföras av bostadsrättsföreningen efter särskilt beslut.