Ordningsföreskrifter

Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för vår förening genom att du äger en andel. Vår verksamhet styrs av stadgarna där det också framgår vad föreningen ansvarar för och vad du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för. Det är alla boendes ansvar att respektera och följa de ordningsregler som finns och att meddela styrelsen vid avvikelser och händelser som påverkar boendet i föreningen.

 • Vindsförråd  Varje lägenhet har tillgång till ett vindsförråd. Det får inte förvaras någonting utanför förråden i gångarna på grund av brandskyddsregler. Varje boende med ett vindsförråd har ansvar för att ha eget lås och vara uppmärksam på att inget som förvaras kan utgöra en direkt fara för huset eller andra boende. 
 • Källarförråd Det finns några källarförråd som hyrs ut. I källaren får inga saker stå utanför förråden.
 • Cykelförråd De boende får ställa sina cyklar i de märkta förråden för detta. Alla cyklar bör vara märkta med namn på ägare/ lägenhet. Ibland rensas förråden från gammalt skräp och cyklar utan ägare. Detta brukar information delas ut.
 • Trapphus Brandvarnare och brandsläckare ska finnas i varje trappuppgång. Inga saker får förvaras där på grund av brandskyddsregler. Pågående flytt av saker, byggmaterial eller leveranser bör flyttas fortast möjligt samma dag.
 • Garage Bostadsrättsföreningen äger inget garage.
 • P-plats Bostadsrättsföreningen har inga egna parkeringsplatser. För parkering med särskild avgift för boende kontakta Stockholms stad.  www.stockholm.se/parkering. För anlitade hantverkare gäller samma regler som för övriga.
 • Bakgården Här finns bord, stolar, grillplatser och cykelställ. Alla har tillgång till bakgården. Tystnad råder mellan 23.00-06.00. Vid alla aktiviteter bör hänsyn tas till övriga boende.
 • Takterrassen Här kan vi sola, äta och umgås. Det är inte tillåtet att vara på taken. Se i övrigt regler för bakgården.
 • Balkonger Markiser och balkong/vindskydd har särskild färg. Valt tyg som bör användas är Sandatex nr 79.Leverantören är  Farsta Markiser & Persienner AB, kontaktperson Göran Magnvall tel: 070-787 40 87. Kontakta styrelsen vid behov för att se färgprov.
 • Blomlådor får inte hänga utanför balkongen. Lägenhetsinnehavare är ansvarig för ordning och reda på balkongerna. De ska inte användas som förråd. Vi har ännu inget förbud mot grillning men ta hänsyn till grannar. Vi rekommenderar en elgrill. Var mycket noga med brandskydd. Föreningen är ansvariga för om något kastas eller ramlar ut. Det kan bli mycket dyrt om någon olycka händer. Även när det gäller snö och is är föreningen ansvarig för att ingenting ramlar ner och orsakarskada. Av praktiska skäl ber vi i första hand dig som har balkong att själv hålla koll på och om möjligt ta bort is och snö om det skulle bli för mycket. Alternativt kontakta styrelsen, så att vi kan ta dit någon som åtgärdar problemen.
 • Skaka inte heller mattor och andra föremål från balkonger och fönster.
 • Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.
 • Skadedjur – Föreningen har en skadedjursförsäkring. Upptäcker du skadedjur i din bostad är du skyldig att anmäla detta till fastighetsskötaren eller styrelsen. Kostnaden ingår i föreningens fastighetsförsäkring.
 • Rökning – Det är förbjudet att röka inomhus i våra gemensamma utrymmen. När ni röker på bakgård, balkong eller takterrass, ta hänsyn till övriga runtomkring.
 • Husdjur Det är ägarens ansvar att se till att husdjur är under tillsyn. Djur får inte lämnas ensamma i våra gemensamma utrymmen. Reptiler och andra giftiga djur är inte tillåtna, som kan skada någon om de skulle smita.
 • Störande buller – se renovering av lägenhet samt regler för allmänna utrymmen som bakgård och terrass.
 • Tvättstugan – Tider för bokning måste respekteras. Inbokat pass som inte påbörjats inom en timmer får övertas av annan boende utan tidigare bokning.
 • Städning av tvättstuga – ska ske efter avslutat tvättpass. Golv, tvättmaskiner och torkenheter ska rengöras. Ludd och damm ska avlägsnas och slängas i papperskorg. Inga förpackningar ska lämnas i tvättstuga utan tas med till återvinningen. Tvättmedelsfack ska torkas och tömmas.
 • Färgmedel – får INTE användas i maskinerna.
 • Städmaterial som finns i tvättstugan får inte tas med hem.
 • Soprummet – Sopor får inte ställas utanför lägenhetsdörren i väntan på vidare transport till soprummet.
 • Sopor skall sorteras så mycket det går. Plast, glas, tidningar, kartong och pappersförpackningar måste lämnas på återvinningsstationer. Det finns närmast på Polhemsgatan/ Bergsgatan samt Pontonjärgatan vid Pontonsjärsparken.
 • Inga grovsopor får lämnas i soprummet. Ett par gånger per år finns det en container tillgänglig i samband med föreningens städdagar. Inga batterier, färgprodukter, kemikalier eller mediciner samt elprodukter får lämnas. Vi hänvisar till återvinningscentralerna i regionen. Se Stockholms vatten.
 • Var noga med att inte lämna sopor i de soptunnor som är märkta med namn och firmor. Dessa tillhör våra hyresgäster och de betalar för särskild sophämtning och vikt på soporna. Vi blir betalningsskyldiga när de boende slarvar med detta.